GOZHDA E FUNDIT NË HEKURUDHAT E MAQEDONISË ËSHTË NGULUR PARA GJYSMË SHEKULLI

*Storja është mbështetur nga QGH SCOOP Maqedonia në kuadër të projektit NED “Promovimi i transparencës përmes raportimit hulumtues”. 

Shkruaj një koment

Koment(e)