Ndotja: Fushatat, dhjetëfish më të shtrenjta se stacionet matëse

Prilepi, Shtipi dhe Sveti Nikole nuk kanë ndarë mjete për ballafaqim me ndotjen e ajrit Autor: Jasmina Stojanovska Qyteti i Shkupit në tre vitet e fundit ka shpenzuar të paktën 10 herë më shumë para për fushata, elaborate dhe hulumtime në lidhje me ndotjen e mjedisit jetësor sesa që ka shpenzuar shteti për furnizim me instrumente për stacionet matëse që matin ndotjen e ajrit në të gjithë territorin e vendit. Vetëm në vitin 2019, autoritetet e Shkupit ndanë një shumë rekord deri më tani për të luftuar ndotjen, në një vit në të cilin Shkupi, por edhe shteti u bënë të njohur si një nga vendet më të ndotura në Evropë dhe në botë. Për dallim nga Shkupi, komunat e tjera nuk ndajnë shumë para për menaxhimin me ndotjen, ndërsa disa prej tyre shpresojnë në erën si shpëtimi i...

Nepotizmi: Autoritetet ndërrohen, “familjarët” mbeten

Drejtorët në institucionet publike jo rrallë e (keq) përdorin nenin 21 të Ligjit për marrëdhëniet e punës, icili lejon manovrim për të vendosur për vendet e punës, kanë konstatuar zyrtarët antikorrupsion Autore: Ruzhica Fotinovska Është anuluar Vendimi për punësimin e bashkëshortes së drejtorit të atëhershëm të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Rubinço Zarevski, me rekomandimin e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ky është epilogu për rastin e parë të konfliktit të interesit për të cilin vendosi Komisioni i atëhershëm Kundër Korrupsionit i drejtuar nga Sllagjana Taseva. Vitet kalonin, rastet e nepotizmit renditeshin. Një pjesë e tyre u vjetërsuan, një pjesë nga ato që u përmendën u tërhoqën nga funksionet, dhe një pjesë mbetën t’i ushtrojnë funksionet pavarësisht lidhjes farefisnore me zyrtarët e lartë, për sundimin e të cilëve u emëruan me pretekstin se nepotizmi nuk ekziston. Gjeneza – punësimet...

Mangësi ligjore: Për disa medalje, për të tjerët shpërblime

Autor: Vesna Ivanovska-Ilievska Mban rreth 300 orë shtesë pa pagesë çdo vit. Entuziazmi nuk e ka braktisur akoma, megjithëse thotë se po lodhet nga situatat e palogjikshme, beteja të humbura paraprakisht. Dr Miha Bukleski, docent i Institutit të Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrore-matematikore në Shkup, është një nga të paktët punonjës në institucionet e arsimit të lartë, të cilët çdo vit i përgatisin nxënësit e talentuar të shkollave të mesme për gara në Olimpiada Ndërkombëtare. Në rastin e tij për Olimpiadën Ndërkombëtare të Kimisë (IChO), një nga garat më prestigjioze për shkollat e mesme në botë. Ai ka qenë për disa vjet mentor i nxënësve që kanë fituar medalje, por për shkak të një numri pengesash sistemike, ai nuk mund ta marrë shpërblimin që i takon. Fatin e tij e ndajnë edhe mentorët e punësuar në institucionet...

Mbi 100 milion euro shkuan, nëpër spitale mbetën aparate jofunksionale

Autore: Biljana Bogdanovska Gjithsej 199 pajisje mjekësore në 74 institucione shëndetësore publike kanë marrë epitetin “jo funksionale” në prill të vitit 2015, kur Ministria e atëhershme e Shëndetësisë dërgoi Informacion në Qeveri për gjendjen e pajisjeve nëpër spitale. Bëhet fjalë për pajisje të blera dhe të instaluara nga 1 janari i vitit 2006 deri në prill të vitit 2015 – pjesa dërmuese e tyre në kuadër të prokurimeve të mëdha që i bënte qeveria e mëparshme e udhëhequr nga VMRO-DPMNE. Kjo është një lista e parë e tillë e detajuar për gjendjen me aparatet medicinale deri në të cilat erdhëm përmes një Kërkese për qasje në informacione me karakter publik. Informacioni përmbledhës tregon: 37 aparate për të cilat ka qenë e financiarisht e padobishme që të servisohen; 17 të cilat nuk kanë munduar fare të servisohen; 21 aparate kanë...

GJYSMË MILIONI EURO PËR PESË VJET: NDRYSHIMI I GJENDJES PRONËSORE TË KRYETARËVE TË KOMUNAVE NDËR VITE

Shkruajnë: Angella Rajçevska dhe Bjanka Stankoviq Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, për pesë vjet ka rritur pronën e tij me asete që vlejnë pothuajse gjysmë milioni euro. Sipas hulumtimit të SCOOP-it që është bërë në kuadër të projektit PEP, Shilegov hyn në funksionin e deputetit në vitin 2014, kur në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Krimit dhe Korrupsionit (KSHPK) deklaron pronën e tij në vlerë prej 914.857 eurosh. Sot ajo pronë, sipas të dhënave që figurojnë në faqen e internetit të KSHPK-së, ka vlerë prej 1.332.115 eurosh, që do të thotë se ai ka rritur pronën e tij për 417 mijë euro. Nga zgjedhjet që u mbajtën në muajin tetor të vitit 2017, Shilegov është kryetar i Qytetit të Shkupit, një nga komunat më të pasura në vend. Ai është një nga figurat kryesore të Lidhjes Social-Demokrate...

KOMUNAT KANË HARXHUAR MILIONË EURO PËR REPREZENTIM, STRUMICA ËSHTË REKORDER

Shkruajnë: Angella Rajçevska dhe Bjanka Stankoviq Pavarësisht zotimeve publike për menaxhim të përgjegjshëm dhe racional të buxhetit, në realitet shumica e komunave vazhdojnë të mos kursejnë mjetet kur bëhet fjalë për paratë e popullit. Hulumtimi i SCOOP-it i kryer në kuadër të projektit PEP tregon se 64 komuna të Republikës së Maqedonisë së Veriut, vetëm për reprezentim në tre vjetët e fundit, kanë harxhuar gjithsej 2.220.634 euro. Mesatarisht, në këtë periudhë kohore çdo komunë ka harxhuar nga rreth 34 mijë eurosh ose mbi 11 mijë euro në vit. Komuna e Strumicës është rekorder për harxhimin e mjeteve të reprezentimit në krahasim me komunat e tjera. Në tre vjetët e fundit, kjo njësi e vetëqeverisjes lokale, vetëm për gostitje dhe aktivitetet të tjera për përfaqësim të institucionit, nëpër objekte hotelierike dhe firma ka bërë fatura në vlerë prej 230.073 eurosh....

Shkruaj një koment

Koment(e)