Nepotizmi: Autoritetet ndërrohen, “familjarët” mbeten

Drejtorët në institucionet publike jo rrallë e (keq) përdorin nenin 21 të Ligjit për marrëdhëniet e punës, icili lejon manovrim për të vendosur për vendet e punës, kanë konstatuar zyrtarët antikorrupsion Autore: Ruzhica Fotinovska Është anuluar Vendimi për punësimin e bashkëshortes së drejtorit të atëhershëm të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Rubinço Zarevski, me rekomandimin e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ky është epilogu për rastin e parë të konfliktit të interesit për të cilin vendosi Komisioni i atëhershëm Kundër Korrupsionit i drejtuar nga Sllagjana Taseva. Vitet kalonin, rastet e nepotizmit renditeshin. Një pjesë e tyre u vjetërsuan, një pjesë nga ato që u përmendën u tërhoqën nga funksionet, dhe një pjesë mbetën t’i ushtrojnë funksionet pavarësisht lidhjes farefisnore me zyrtarët e lartë, për sundimin e të cilëve u emëruan me pretekstin se nepotizmi nuk ekziston. Gjeneza – punësimet...

Mangësi ligjore: Për disa medalje, për të tjerët shpërblime

Autor: Vesna Ivanovska-Ilievska Mban rreth 300 orë shtesë pa pagesë çdo vit. Entuziazmi nuk e ka braktisur akoma, megjithëse thotë se po lodhet nga situatat e palogjikshme, beteja të humbura paraprakisht. Dr Miha Bukleski, docent i Institutit të Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrore-matematikore në Shkup, është një nga të paktët punonjës në institucionet e arsimit të lartë, të cilët çdo vit i përgatisin nxënësit e talentuar të shkollave të mesme për gara në Olimpiada Ndërkombëtare. Në rastin e tij për Olimpiadën Ndërkombëtare të Kimisë (IChO), një nga garat më prestigjioze për shkollat e mesme në botë. Ai ka qenë për disa vjet mentor i nxënësve që kanë fituar medalje, por për shkak të një numri pengesash sistemike, ai nuk mund ta marrë shpërblimin që i takon. Fatin e tij e ndajnë edhe mentorët e punësuar në institucionet...

Mbi 100 milion euro shkuan, nëpër spitale mbetën aparate jofunksionale

Autore: Biljana Bogdanovska Gjithsej 199 pajisje mjekësore në 74 institucione shëndetësore publike kanë marrë epitetin “jo funksionale” në prill të vitit 2015, kur Ministria e atëhershme e Shëndetësisë dërgoi Informacion në Qeveri për gjendjen e pajisjeve nëpër spitale. Bëhet fjalë për pajisje të blera dhe të instaluara nga 1 janari i vitit 2006 deri në prill të vitit 2015 – pjesa dërmuese e tyre në kuadër të prokurimeve të mëdha që i bënte qeveria e mëparshme e udhëhequr nga VMRO-DPMNE. Kjo është një lista e parë e tillë e detajuar për gjendjen me aparatet medicinale deri në të cilat erdhëm përmes një Kërkese për qasje në informacione me karakter publik. Informacioni përmbledhës tregon: 37 aparate për të cilat ka qenë e financiarisht e padobishme që të servisohen; 17 të cilat nuk kanë munduar fare të servisohen; 21 aparate kanë...

GJYSMË MILIONI EURO PËR PESË VJET: NDRYSHIMI I GJENDJES PRONËSORE TË KRYETARËVE TË KOMUNAVE NDËR VITE

Shkruajnë: Angella Rajçevska dhe Bjanka Stankoviq Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, për pesë vjet ka rritur pronën e tij me asete që vlejnë pothuajse gjysmë milioni euro. Sipas hulumtimit të SCOOP-it që është bërë në kuadër të projektit PEP, Shilegov hyn në funksionin e deputetit në vitin 2014, kur në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Krimit dhe Korrupsionit (KSHPK) deklaron pronën e tij në vlerë prej 914.857 eurosh. Sot ajo pronë, sipas të dhënave që figurojnë në faqen e internetit të KSHPK-së, ka vlerë prej 1.332.115 eurosh, që do të thotë se ai ka rritur pronën e tij për 417 mijë euro. Nga zgjedhjet që u mbajtën në muajin tetor të vitit 2017, Shilegov është kryetar i Qytetit të Shkupit, një nga komunat më të pasura në vend. Ai është një nga figurat kryesore të Lidhjes Social-Demokrate...

KOMUNAT KANË HARXHUAR MILIONË EURO PËR REPREZENTIM, STRUMICA ËSHTË REKORDER

Shkruajnë: Angella Rajçevska dhe Bjanka Stankoviq Pavarësisht zotimeve publike për menaxhim të përgjegjshëm dhe racional të buxhetit, në realitet shumica e komunave vazhdojnë të mos kursejnë mjetet kur bëhet fjalë për paratë e popullit. Hulumtimi i SCOOP-it i kryer në kuadër të projektit PEP tregon se 64 komuna të Republikës së Maqedonisë së Veriut, vetëm për reprezentim në tre vjetët e fundit, kanë harxhuar gjithsej 2.220.634 euro. Mesatarisht, në këtë periudhë kohore çdo komunë ka harxhuar nga rreth 34 mijë eurosh ose mbi 11 mijë euro në vit. Komuna e Strumicës është rekorder për harxhimin e mjeteve të reprezentimit në krahasim me komunat e tjera. Në tre vjetët e fundit, kjo njësi e vetëqeverisjes lokale, vetëm për gostitje dhe aktivitetet të tjera për përfaqësim të institucionit, nëpër objekte hotelierike dhe firma ka bërë fatura në vlerë prej 230.073 eurosh....

PEP HULUMTIM: SA JANË TË PASUR KRYETARËT TANË TË KOMUNAVE?

Kryetarët e komunave me rroga prej 1.000 eurosh arrijnë t’i shlyejnë kreditë, të marrin kredi të reja, por edhe të blejnë makina dhe toka Ismail Jahoski ka deklaruar një shumë prej 69 mijë eurosh të fituar “në një mënyrë tjetër”, ndërsa njeriu i parë i Qytetit të Shkupit, Shilegov vitin e kaluar në muajin maj ka deklaruar një shtëpi dhe tokë Teuta Arifi në vitin 2018 ka deklaruar një depozitë kursimi të afatizuar devizore në shumë prej 15 mijë eurosh, për të cilën ka deklaruar se e ka fituar me trashëgim      Shkruan: Angella Rajçevska dhe Bjanka Stankoviq Mysafirët në dasmën e kryetarit të Komunës së Karposhit, Stefan Bogoev, me sa duket nuk kanë kursyer para kur bëhet fjalë për dhuratat e dasmës. Politikanë, funksionarë qeveritarë, biznesmenë dhe përfaqësues të mediave gjithsej u kanë dhuruar dhëndrit dhe nuses...

Shkruaj një koment

Koment(e)