Vota e vetme për mbështetjen e sinjalizues

Koalicioni për Mbrojtjen e Sinjalizues në Evropën Juglindore, anëtare e të cilit është Qendra për Gazetari Hulumtuese SCOOP Maqedoni, këto ditë në Zagreb, Kroaci e ka mbajtur konferencën e tij të dytë.

Qëllimi i kësaj organizate është që ta rrisë ndërgjegjësimin publik për nevojën e mbrojtjes së sinjalizues. Takimi është mbajtur në Kroaci, vendi i vetëm në rajon që nuk e ka miratuar ende ligjin e sinjalizues. Maqedonia e miratoi vitin e kaluar në muajin nëntor, kurse në fuqi është nga marsi i këtij viti.

D-r. Sulet Drajfus nga Melburni, Australia, e cila është drejtoreshë ekzekutive  organizatës  “Plani për lirinë e fjalës”, i cili është themelues i Koalicionit, tha se koalicioni është një shembull se mund të bëhet një dallim dhe se mund të arrihet një progres.

“Ideja për Koalicionin është e vjetër dy vjet dhe gjatë kësaj kohe është arritur me të vërtetë shumë, ka një ndikim shumë të madh ndaj rajonit”, tha Drajfus.

Koalicioni përbëhet nga 20 organizata nga e gjithë Evropa.

 

Shkruaj një koment

Koment(e)