HULUMTIM I SCOOP: VETURAT ZYRTARE PËR NEVOJA PRIVATE

autor: Goran Lefkov

I nxitur nga ky rast, ekipi i gazetarëve të SCOOP-it ka filluar të hulumtojë përdorimin, përkatësisht keqpërdorimin e automjeteve zyrtare. SCOOP-i ka dërguar edhe një kërkesë për qasje të lirë deri në informacionet me karakter publik dhe deri në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Në redaksinë e SCOOP-it e kemi marrë përgjigjen që përmban raportin për regjistrimin e jashtëzakonshëm të flotës së automjeteve, që është bërë në shtator të vitit 2016. Në të thuhet se gjatë regjistrimit të jashtëzakonshëm të flotës së automjeteve, komisioni i brendshëm ka evidentuar vetëm dhjetë automjete zyrtare në parkingun e ministrisë. Siç thuhet në raport, numri më i madh i automjeteve nuk kanë qenë në rrethin e ministrisë që të mund të bëhet një inspektim të plotë. Me regjistrimin e bërë më 12 shtator të vitit të kaluar, komisioni ka konstatuar se në parkingun e ministrisë kanë munguar madje 27 automjete që janë në pronësi të këtij dikasteri qeveritar.

Komisioni ka konstatuar edhe se me 3 automjete, personalisht janë të obliguar shërbyes civilë të ministrisë, por, komisioni nuk ka arritur t’i gjejë lokacionet e tyre. Gjithashtu, komisioni aspak nuk ka kërkuar edhe shtatë automjete të tjera sepse ka konstatuar që për to ka pasur vendime se ato u jepen për përdorim institucioneve të tjera publike. Midis tyre është edhe xhipi i llojit “Tuareg” me targa të Shkupit, me të cilin, siç thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, natën në mes të 28 dhe 29 tetorit të vitit 2016 janë shkaktuar dy aksidente të trafikut.

 

Për më shumë shikojeni videon.

 

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)

Shkruaj një koment

Koment(e)