Nëpërmjet skemave misterioze offshore deri në aksione të vlefshme dhe lokacione ekskluzive (Pjesa e tretë)

Аutor: Vllatko Stojanovski Në listë janë mbi 400 kompani  në vendin tonë (bashkë)pronësi të subjekteve të huaja me  seli në juridiksione specifike, përveç firmave qtë lidhura me tajkunë, politikanë, të dënuar, madje edhe me parti, ka edhe kompani offshore misterioze me strukturë konspirative pronësore.   Sipas të dhënave dhe dokumenteve zyrtare që i kemi siguruar prej disa organeve kompetente, ato në vitet e fundit kanë ndërruar shumë pronarë  të destinacioneve të ndryshme offshore, ndërsa njëkohësisht kanë realizuar të ardhura milionëshe, kanë tregtuar me pjesë dhe aksione të vlefshme dhe kanë krijuar pasuri atraktive të paluajtshme. Në këtë drejtim, shembulli më eklatant është e mirënjohura “Exico”, e cili deri më tani ka ndërruar tre pronarë nga Belize, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara. Gjatë ekzistencës së saj dy dekadëshe në vendin tonë, kjo kompani e famshme me një pronar të panjohur ka...

Manjatë, politikanë, të dënuar … – kush qëndron pas offshore kompanive në vendin tonë? (Pjesa e dytë)

Autor: Vllatko Stojanovski Në strukturën pronësore të 408 ndërmarrjeve paraqiten persona të tjerë juridikë me seli në gjithsej 28 vende të huaja, të cilat, siç njoftuam në pjesën e parë të serialit kushtuar kompanive të huaja në vend, janë kryesisht juridiksione specifike evropiane, por midis tyre hasen pothuajse të gjitha oazat e largëta tatimore që ofrojnë shkallën më të lartë të diskrecionit. Në këtë vazhdim, zbuluam se për cilat kompani bëhet fjalë – cili është statusi i tyre, me çka merren, cilët persona dhe subjekte figurojnë në strukturën e tyre të pronësisë, etj. Nga të dhënat voluminoze që i siguruam nga Regjistri Qendror, rezulton se shumë prej ndërmarrjeve offshore tashmë të konstatuara, paraqiten si pronarë të kompanive të tjera në shtetin tonë, të cilat, ndërkaq, shpesh çojnë në kompani të treta. Megjithëse për një pjesë më të vogël të...

JANË PAGUAR MBI 15 MILION EURO SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE PËR SHPRONËSIM TË TOKËS PËR AUTOSTRADËN KËRÇOVË — OHËR, PREJ TË CILAVE 5 MILION EURO PËR SHPENZIME

AUTOR: Sashe Dimovski Një banor i një fshatit të Ohrit, të cilit i janë konfiskuar 4 metra katrorë tokë për ndërtimin e rrugës Kërçovë-Ohër, ka mbetur i pakënaqur me ofertën e shtetit për t’i paguar atij 550 denarë për metër katror dhe ka kërkuar nga gjykata të përcaktojë çmimin real. Është angazhuar një ekspert, i cili ka vlerësuar se prona vlen nga 20 euro, dyfish shumë se ajo që iishte ofruar. Gjykata, pas disa seancavetë mbajtura, i ka përcaktuar 4.800 denarë kompensim, ndërsa ka shqiptuar edhe shpenzime në procedurën gjyqësore prej 30.000 denarë, që është 8 herë më shumë se vlera e kontestit. Kjo lëndë nuk është e vetmja ku shpenzimet gjyqësore shumëfish kanë tejkaluar vlerën e kontestit, dhe kështu, vetëm për shpenzime gjyqësore, avokatë, ekspertë dhe ankesa janë shpenzuar rreth 5 milion euro, ose një e treta e...

Ndryshojnë kombësinë për vend pune

Autor: Vesna Ivanovska-Ilievska Për më shumë se 20 vjet i hulumton lokalitetet arkeologjike në vendin tone, ndërsa nuk ka as një ditë të vetme përvojë pune. Në të ftohtë, nën diell të nxehtë, në lokalitete nën ujë, arkeologia Valentina Todoroska është anëtare e rregullt e ekipeve arkeologjike në Maqedoni dhe rajon. Ajo ka bashkëpunuar me pothuajse të gjithë muzetë në vend, ndërsa angazhimi i saj i fundit afatgjatë me kontartë në vepër ka qenë në “Dr. Nikolla Nezllobinski” në vendlinejne saj në Strugë. Kah fundi i vitit 2019, muzeu ka shpallur konkurs për punë. Pas katër vjetësh punë si honorariste, Todoroska ka aplikuar duke shpresuar që statusi i saj të zgjidhej përfundimisht. Megjithëse është cekur se pozicioni konkret është për një arkeolog të kombësisë shqiptare, ajo ka aplikuar duke pritur që të ndiqej procedura – nëse në dy shpallje...

Problemi i quajtur Rusinë: Plehrat ngjeshen dhe digjen, zgjidhja ende në letër

Autor: Dejan Angellovski Deponia e egër Rusinë ndodhet mbi Gostivarin, në Fushën e Banjicës, ku rrjedh lumi i Sushicës, i cili e ushqen Fushën e Banjicës dhe derdhet në Lumin Vardar. Shumë gostivaras këtë lokacion e preferonin për piknik, por në vend të kësaj, Rusina u bë e famshme si një deponi e cila me matjet e fundit u zgjerua në një sipërfaqe prej 120.000 m2, deri në Parkun Kombëtar Mavrovë, ku shumë njerëz vijnë për të gjetur qetësi dhe rehati në gjelbërimin e gjerë dhe parajsën pyjore. Në deponinë deponohen mbetjet nga nëntë komuna të rajonit të Pollogut në një sasi prej afërsisht 120.000-140.000 tonelatë në ditë, të cilat shpesh ndizen, kurse aromat e forta dhe tymi përhapen në Gostivar dhe rrethinë. Kështu edhe në këtë dimër. Megjithëse autoritetet njoftuan se përfundimisht deponia do të riparohet dhe do...

Komunat po zhyten në borxhe – Tetova, Ohri dhe Karposhi në krye të listës

Autorë: Aneta Dodevska dhe Ruzhica Fotinovska Borxhet e komunave në vend po rriten. Madje 70 nga gjithsej 80 komuna në vend kanë raportuar detyrime të maturuara ndërsa të papaguara për arsye të ndryshme. Kjo do të thotë që 87.5% e të gjitha komunave në vend përballen me probleme financiare për servisimin e rregullt të obligimeve. Në kuartalin e tretë të këtij viti, detyrimet e maturuara ndërsa të papaguara të të gjitha komunave në vend, arritën në 63.892.100 euro. Analiza komparative në lidhje me situatën me tremujorin e dytë tregon një rritje të detyrimeve të papaguara për 13 milion euro. Në “listën më të re të borxheve” që e publikon Ministria e Financave, përfundimisht me kuartalin e tretë të vitit 2020, në dhjetë debitorët më të mëdhenj janë tre komuna, Tetova, Ohri dhe Karposhi. Burimi: Ministria e Financave Përveç këtyre...

Shkruaj një koment

Koment(e)