DY RAPORTE TË GI: SA KANË PËRMBUSHUR ZOTIMET ANTI-KORRUPSION VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR?

Raportet vënë në pah korrupsionin e organizuar në Ballkanin Perëndimor dhe ndjekin mbarëvajtjen e zbatimit të zotimeve në luftën kundër korrupsionit Dy raporte të reja, të hartuara sot në kuadër të serisë të Iniciativës Globale “Infrastruktura e Integritetit”, hedhin dritë mbi fenomenin e “korrupsionit të organizuar” në Ballkanin Perëndimor dhe monitorojnë implementimin e masave antikorrupsion, të ndërmarra nga qeveritë e rajonit në kuadër të Procesit të Berlinit Gjenevë, Zvicër...