Press start: fushatë botërore për grumbullimin e mjeteve për gazetarinë hulumtuese

Mbështeteni fushatën botërore për përkrahje të gazetarisë hulumtuese! Mbështetja është edhe për gazetarët hulumtues të Maqedonisë

Shkruaj një koment

Koment(e)